Trappa till T-Kartors tillbyggnad i Kristianstad. Projektet avslutades i september 2021. Vår beställare var Thage i Skåne AB.