Byggnadssmide

Vi arbetar framför i allt stål, rostfritt och aluminium och våra uppdrag kan bestå av:
• Stålstommar
• Inbrottsskydd
• Gallerdurkar
• Avväxlingar
• Stålkonstruktioner för ombyggnation

Trappor & räcken

Vi är specialiserade på trappor, räcken och skärmtak i olika utföranden och material och arbetar ofta med:
• Raka och svängda trappor för både inom- och utomhusbruk
• Olika typer av räcken för användning både inomhus och utomhus t ex trappräcken, broräcken och balkongräcken.
• Skärm och entrétak.

Industri & fastighetsservice

Vi underhåller och reparerar fastigheter inom industrin. Det kan handla om inbrottsgaller, dörrar, påkörningsskydd och övrigt inom fastigheter.

Svetsning

Vi svetsar MIG, MAG, TIG, MMA. Svetsning sker enligt gällande standard ISO 3834-3 och vår svetsande personal har genomfört svetsprover enligt EN 287-1 samt ISO 9606-1.

Övrigt

Vi utför även kapning, borrning, svetsning, kantbockning, valsning och
plasmabränning.