Montage av samverkanssmide till Sifs förskola i Hyllie. Vår beställare är NIMAB Entreprenad AB.