Diverse smidesarbeten till gamla Polishuset vid Davidshallstorg i Malmö. Vår beställare är BAB Bygg AB.