Stålstomme till Stora Logen i Alnarp. Projektet avslutades i juni 2021. Vår beställare var Stråheds i Anderslöv AB.