Stålstomme till Kv. Kranen 2 i Malmö. Vår beställare är Thage i Skåne AB.