Diverse smidesarbeten till Kv. Majoren i Kristianstad. Vår beställare är Thage i Skåne AB.