Stålstomme samt trappor till Lunds Tekniska Högskola. Vår beställare är PEAB.