På projektet Gjuteriet i Malmö utför vi smidesarbeten, samt gör trappor och räcken. Vår beställare är PEAB.