Stålstomme till Ekenässkolan i Eslöv. Vår beställare är Otto Nilssons Byggnads AB.