Stålstomme till fjärrkyla på Västhamnsverket i Helsingborg.