Spira & växa : Tillverkning och montering av stålstomme till ny bostadsrättsförening i Limhamn.