Nybyggnation av idrottshall med slöjdlokaler vid Prästängsskolan i Stångby, där vi tillverkat och monterat stålstommen.