Förstärkningsarbeten av glasväggar till Malmö Högskola.