Vid nybyggnation av LSS-boende i Västerås reser vi stålstommen.