Intäckningar av renhållningsbassänger samt tillverkat och monterat räcken.