Kvarteret Tor i Hyllie, smide till stommar för nybyggnation av bostäder.