Byggnation av nytt huvudkontor t BAB, där vi reser stålstommen.