Tillverkning och montage av smide till ny entrè till E-center på Center Syd.